Tư vấn xin Giấy phép chuyển phát nhanh

Luật Bách Việt tư vấn thủ tục xin giấy phép chuyển phát nhanh cho khách hàng, phối hợp cùng khách hàng hoàn tất các thủ tục hành chính như: Tư vấn nội dung xin cấp phép, Tư vấn thủ tục cấp phép bưu chính, tư vấn soạn hồ sơ... (Xem tiếp)

Giấy phép & Luật Bách Việt

Với bề dày kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự, gồm các luật sư, các chuyên gia tư vấn, các cộng tác viên hiện đã và đang làm việc, hành nghề tại các công ty luật, các VPLS, các Bộ, ngành có liên quan , Luật Bách Việt  tự tin cung cấp các gói dịch vụ tư vấn hoàn thiện hồ sơ, đại diện  Khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp phép giấy phép bưu chính, giấy phép viễn thông, giấy phép ICP, giấy phép đầu tư, giấy phép lao động... (Xem tiếp)

Trang chủ »Văn bản

nghi-dinh-58/NĐ-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-buu-chinh.png

Nghị Định 58/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2011/NĐ-CP ngày 08/7/2011 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính. Nghị định quy định các hình thức và mức độ xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực bưu chính.

Xem tiếp
luat-xuat-ban-2004.jpg

Luật xuất bản 2004

Luật xuất bản 2004 là đạo luật mang số 30/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 6 đã thông qua vào ngày 03 tháng 12 năm 2004 và sau đó được Chủ tịch nước Việt Nam ký Lệnh công bố số 26/2004/L/CTN ngày 14 tháng 12 năm 2004. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005

Xem tiếp
luat-buu-chinh.png

LUẬT BƯU CHÍNH

Luật này quy định về hoạt động bưu chính; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động bưu chính và quản lý nhà nước về hoạt động bưu chính.

Xem tiếp
nghi-dinh-472011nd-cp-ngay-17062011-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-noi-dung-cua-luat-buu-chinh.png

Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính về đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, tem bưu chính, bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Xem tiếp
quyet-dinh-so-2152000qd-btc-ngay-29-thang-12-nam-2000-cua-bo-tai-chinh-ve-muc-thu-le-phi-cap-giay-phep-hoat-dong-buu-chinh-vien-thong-bcvt-.jpg

Quyết định Số: 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài Chính về mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông (BCVT). ...

  Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động bưu chính viễn thông (BCVT).

Xem tiếp